Pagari matemaatika

Üks oluslisemaid küpsetuse aluseid on mõõte koguseid korralikult ning aru saada, milleks mida ja kui palju vaja on.

pagari protsent = kogumass / jahu mass x 100

Pagari matemaatika definitsioon

Termin "Pagari matemaatika" või "pagari protsent" viitab matemaatilisele tehtele, mida kasutatakse pagaritoodete retseptis sisalduvate ainete koguste mõõtmisel.See termin ei viita mitte üldisele kogusele ning ei mõõda mitte kokku segatud ainetele vaid võtab aluseks, et jahu on alati "100 protsenti" ja ülejäänud aineid arvutatakse sõltuvalt jahust. Selleks tuleb kasutada alati ühesugust mõõtesüsteemi, on ta nüüd kilogrammid, grammid või hoopis naelad.

Selleks, et leida vajaliku protsendi tuleb selle kogus jagada jahu kogusega ja korrutada sajaga.

Näiteks

  • 1kg grammi jahu on 100%
  • 250 grammi suhkrut on 25%
  • 500 grammi võid on 50%
  • 125 grammi pärmi on 12.5%
  • pool liitrit (500 grammi) vett on 50%

Milleks

Põhjuseks, miks kasutakase pagari protsente on lihtsaim viis suurendada või vähendada üldkogust. Või võrrelda erinevaid retsepte. Samuti on nii lihtsam arvutada ümber üldkoguseid. Näiteks naeladest kilogrammideks. Teiseks põhjuseks on kindlasti massi sõltuvus tema hoisutamisest, näiteks vesi paisub soojenedes, kui ka aine enese tihedus - piim ei ole sama raske kui vesi.

Lisalugemist